Pohjois-Karjalan amk: Peliohjelmoinnin opiskelijoille riittää töitä

Peliohjelmointi on kasvava ala Suomessa ja sitä voi myös opiskella. Mahdollisuuden tarjoaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Joensuussa.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu tarjoaa noin neljälle tuhannelle opiskelijalleen laajan opintotarjottimen seitsemältä eri alalta.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opiskelija oppii paitsi tietojenkäsittelyn, myös liiketalouden perusteet, mikä mahdollistaa laajan työllistymisen alalla.

Nykyään tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa koko tutkinnon voi suorittaa kätevästi myös etäopiskeluna. Tämä mahdollistaa opiskelun Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa myös ulkopaikkakuntalaisille entistä paremmin.

Aluksi vahvat perustiedot

Hannupekka Sormunen, 21, valitsi tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kiinnostuksen ja oman koulutustaustansa myötä. Opintojen ensimmäistä vuotta hän piti kokonaisuudessaan helpohkona, mutta oli tyytyväinen siihen, että asiat käytiin perusteellisesti läpi.

– Ensimmäisenä vuonna opiskelimme miten tietokoneet toimivat, mitä ovat käyttöjärjestelmät, perusohjelmointia ja tietokantoja. Mitään varsinaisia ennakkotaitoja ei tarvita, riittää että on kiinnostunut alasta, Sormunen vakuuttaa.

3,5 vuoden koulutusohjelmasta valmistutaan tradenomeiksi. Yleisempiä työpaikkoja ovat esimerkiksi ihmisiä tietokoneasioissa auttavat yritysten Help Deskit, ohjelmointiyritykset sekä ohjelmistoja tuottavat firmat.

Opiskelua verkossa

Peliohjelmointi kiehtoi minua sen haastavuuden ja uutuuden vuoksi. Ala itsessään on kiinnostanut jo paljon kauemmin. Koulussa opitaan alan perusteet, ja myös työelämä on jatkuvaa oppimista. Se innostaa minua, kertoo toista vuotta tietojenkäsittelyä opiskeleva Sormunen.

Peliohjelmointi kuuluu tietojenkäsittelyn koulutusohjelman syventäviin opintoihin. Sormusen mukaan intensiiviset peliohjelmoinnin opintojaksot ovat muihin opintojaksoihin verrattuna lyhyempiä, mutta vievät aikaa, ja ne järjestetään verkossa etäkursseina.

– Peliohjelmoinnin opintojaksot jaetaan viikon kestäviin moduuleihin ja ovat verkkoluentoineen ja kotitehtävineen tiukkoja rypistyksiä. Yksin ei tehtävien ja eteen tulevien ongelmien kanssa tarvitse kuitenkaan jäädä. Opettajiin saa yhteyden esimerkiksi kunkin opintojakson verkkofoorumin kautta. Apua saa aina ja helposti!

Peliohjelmoinnin ala kaipaa opiskelijoita

Peliohjelmointi on kasvava ala, jossa riittää tulevaisuudessa töitä. Opiskelijoita alalla voisi olla enemmänkin.

– Meillä on jokaisella peliohjelmoinnin opintojaksolla noin kymmenen opiskelijaa, joista suurin osa lukee alaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Etäopiskelu mahdollistaa sen, että muualla asuvatkin voivat opiskella peliohjelmointia, Sormunen opastaa.

Alasta kiinnostuneiden ei tarvitse pelätä taitojensa puolesta. Kaikki opetetaan, ja opetus rakennetaan vankan peruspohjan varaan. Tietojenkäsittelyn opinnot tukevat peliohjelmoinnin opintoja vahvasti.

– Tärkeintä on kiinnostus ja motivaatio alaa kohtaan. Opetus on hyvin järjestelmällistä ja syvenee pidemmälle mentäessä loogisessa järjestyksessä. Peliohjelmointi on haasteellista ja osin siksi mielenkiintoista. Kaiken kyllä oppii, olit sitten untuvikko tai alaan jo valmiiksi perehtynyt virtuoosi, Sormunen kannustaa.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu lukuina

  • 7 koulutusalaa, joissa yhteensä 18 koulutusohjelmaa
  • 3 ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa
  • opiskelijoita n. 4000
  • henkilökuntaa n. 400
  • opintojen kesto 3,5 - 4,5 vuotta

Lisätietoa löydät osoitteesta:
www.tosipaljon.fi

www.pkamk.fi

 


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo