Stipendit jaossa: Lukiolaisilla mahdollisuus hakea stipendejä lokakuun loppuun

Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen messusäätiö myöntävät lukiolaisstipendejä yksittäisille opiskelijoille sekä lukiolaisyhteisöille jälleen tänä syksynä. Stipendejä voi hakea kuka tahansa, ja esityksissä kannattaa panostaa selkeisiin perusteluihin. Hakuaika loppuu lokakuun lopussa, joten vielä ehdit hakea!

Yksi viime vuosien stipendinsaajista oli Sysmän Yhteiskoulun lukion oppilaskunta, joka rummutti aktiivisesti opiskelijoiden oikeuksia päätöksentekoelimissä, ja sai esimerkiksi esityksensä lukiolaisille maksettavasta 170 euron oppikirjatuesta läpi. Suomen Lukiolaisten Liitto huomioi tämän, ja palkitsi oppilaskunnan 1000 eurolla. Mistä oikein on kysymys?

SLL jakaa Suomen Messujen kanssa vuosittain 5 000 euron edestä lukiolaisstipendejä. Niitä myönnetään ansioituneille lukiolaisille, ylioppilaille, oppilaskunnille tai lukiolaisyhteisöille. Stipendin antamisen syynä voi olla esimerkiksi kouludemokratian edistäminen tai selviäminen lukio-opinnoista suurista haasteista tai vaikeuksista huolimatta.

Stipendit jaetaan Studia-messujen yhteydessä joulukuun alussa, ja hakuaika päättyy lokakuun lopussa viikolla 43. Stipendin esittäjä voi olla kuka tahansa, myös sinä itse.

Selkeät perustelut visuaalisuuden edellä

SLL:n pääsihteeri Laura Simik kertoo, että stipendejä myönnetään nyt viidennen kerran. Yksittäiset stipendit ovat olleet suuruudeltaan 500–2000 euroa. Hakemuksia tulee joka vuosi enemmän, joten hyvään esitykseen kannattaa panostaa.

– Esityksessä pitää olla selkeät perustelut, miksi stipendi tulisi antaa. Piirustus- tai asettelukilpailusta ei ole kysymys, sisältö ratkaisee. Yksi arvostelukriteeri on myös se, jos jaettu raha auttaa stipendin saajaa toiminnan tai opiskelujen jatkamisessa tapauksesta riippuen, Simik huomauttaa.

Esitykset lähetetään joko sähköpostilla tai kirjepostilla Suomen Lukiolaisten liittoon. Tämän jälkeen SLL:n puheenjohtajistosta ja muusta henkilökunnasta koostuva raati valitsee esityksistä pätevimmät.

Hakemuksia toivotaan kaikilta

Myös yksittäisille henkilöille voidaan myöntää stipendejä. Tällöin kyse on Simikin mukaan usein esimerkiksi läheisen kuolemasta, taloudellisista vaikeuksista tai vammaisuudesta johtuvista haasteista.  Tarinoita on monenlaisia, ja stipendejä jaetaan tapauskohtaisesti.

Stipendejä esitetään aika harvoin itselleen tai ystäville. Ehdottajina ovat olleet usein opettajat, rehtorit ja oppilaskunnat.

– Yllättävän vähän stipendejä ovat hakeneet esimerkiksi vanhemmat. Myöskään itselle tai ystäville hakeminen ei tietenkään ole kiellettyä. Rohkeutta ja hakemuksia tulemaan, Simik muistuttaa.

Lisätietoa www.lukio.fi


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo