Välivuosi: Opiskelu kuuluu kaikille

Opiskeluelämän voi aloittaa myös avoimessa oppilaitoksessa. Opintoja alkaa ympäri vuoden ja vaihtoehdot joustavat opiskelijan mukaan.

Syyskuu, eikä mitään tekemistä? Osaan avoimien oppilaitosten syksyn opinnoista on vielä paikkoja jäljellä.

Ensimmäisenä kannattaa kaivella nettisivuja; ainakin Helsingin yliopiston avoin yliopisto ilmoittaa sivuillaan, millä kursseilla on vielä tänä syksynä tilaa.

Toinen vaihtoehto on ottaa luuri käteen. Oppilaitosten toimistot tietävät, mikä on heidän kurssiensa tilanne.

Yleensä avoimia opintoja aloitellaan syksyllä tai keväällä, mutta opetusta järjestetään myös kesällä. Parhaiten luento-opetukseen ja tuutorointiin pääseekin kiinni lukuvuosien alussa. Yksittäisiä kursseja alkaa kuitenkin ympäri vuoden eli mukaan voi hypätä milloin vain.

Jokaisella avoimella yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on omat ilmoittautumisaikansa ja -käytäntönsä. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin oppilaitoksen omilta sivuilta ja opinto-ohjelmista. Pääsääntöisesti opiskelijat otetaan sisään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Chattaamalla opintopisteitä kasaan

Avoimet oppilaitokset tarjoavat lähiopetusta, joka tarkoittaa käytännössä luentoja ja pienryhmäopiskelua iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi monesta opetusohjelmasta löytyy monimuoto- ja verkko-opetusta. Monimuotoon kuuluu paitsi itsenäistä opiskelua ja lähiopetusta myös paikkakunnasta riippumatonta etäopiskelua.

Verkko-opintoja päntätäkseen ei tarvitse olla samalla paikkakunnalla tai edes samassa maassa. Verkko-opiskelussa tärkeää on se, että kykenee kirjalliseen vuorovaikutukseen, jota käydään chatissa, keskustelualueilla ja sähköpostissa. Aikaa täytyy myös olla, sillä kurssit toteutetaan tiettyinä ajanjaksoina ja esimerkiksi keskusteluissa on oltava mukana sovitun ajanjakson aikana tai reaaliaikaisesti.

Väylää pitkin voi päästä yliopistoon

Monet pänttäävät avoimessa yliopistossa välivuoden ajan ja valmentautuvat haluamansa aineen pääsykokeeseen. Noin 40 prosenttia kaikista avoimien yliopistojen opiskelujoista on tällaisia pääsykokeisiin preppaajia.

Jos perustutkintopaikka myöhemmin aukeaa, avoimen yliopiston suoritukset voi sisällyttää tutkintoonsa eli opiskeluissa pääsee vauhdikkaammin alkuun. Avoimen suoritusten perusteella voi myös hakea tutkinnonsuoritusoikeutta yliopistoon. Tämä niin kutsuttu väylä on tarjolla osassa oppiaineita.

Väylä ei kuitenkaan aukene ihan kaikille vaan opiskelijat valitaan tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen määrän, arvosanojen tai valintakokeen perusteella. Avoimen väylästä kiinnostuneiden kannattaa hyvissä ajoin selvittää oman oppiaineen valintakriteerit ja -menettelyt, jotta pystyy tekemään oman opintosuunnitelmansa.

Tarvitaan aikaa – ja rahaa

Ylipäänsä avoimen opiskelijalta edellytetään päämäärätietoisuutta ja itseohjautuvuutta. Vastuu opintojen suunnittelusta, tavoitteista ja itse oppimisesta on omissa hyppysissä.

Opintoja suunnitellessa kannattaa miettiä, miten paljon ne vievät aikaa. Laskukaava on sama kuin muuallakin: yhden opintopisteen suorittaminen vaatii 27 tuntia työtä. Eli 25 opintopisteen kokonaisuuteen täytyy paiskia 675 tunnin ajan. Avoimien opinnot on yleensä suunniteltu niin, että perusopinnot voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Avoimien oppilaitosten tavoite on tasa-arvon edistäminen koulutuksessa. Tukkeena tasa-arvon tiellä on vain opiskelun maksullisuus. Opintokokonaisuuksista joutuu pulittamaan, oppilaitoksesta riippuen, 100–500 euroa.

Muista myös, että avoimissa oppilaitoksissa opiskelu on sivutoimista, eikä se siksi oikeuta opintotukeen.

 

Surffaa näihin:

Avoinyliopisto.fi

Avoin AMK

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu

Alkio-opisto

Voionmaan opisto


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo