Verta, hikeä ja vaarallisia tilanteita ensihoidon parissa Metropoliassa

Katariina Saksanen on aina pitänyt ihmisläheisistä aloista, joten ei mikään ihme, että hän hakeutui opiskelemaan ensihoitoa Metropoliassa. Ambulanssikyydit ja yllättäviin tilanteisiin joutuminen alkavat olla 23 vuotiaalle Katariinalle ruutiinia Haastavat opinnot ovat vieneet Katariinan malawilaisiin sairaaloihin saakka.

 

Tutkiessaan aikoinaan hakuoppaita helsinkiläinen Katariina Saksanen kiinnostui ensihoidon koulutusohjelmasta, koska alalla pääsisi kohtaamaan ihmisen monipuolisesti.

”Esille tulevat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet, joita ihmiset kohtaavat elämänsä eri vaiheissa”, Katariina kertoo. Ensihoidossa on monenlaisia haasteita. Potilaskontaktit ovat lyhyitä ja samalla pitää pystyä nopeasti muodostamaan kuva potilaan nykytilasta. Ensihoidossa on kaiken ikäisiä asiakkaita ja he ovat hyvinkin erilaisissa tilanteissa. ”Erityisesti hakuvaiheessa kiinnosti työ joka on liikkuvaa, monipuolista ja mielekästä”, Katariina kiteyttää

Metropoliasta teoria, harjoittelusta käytäntö

Ensihoidon koulutusohjelma kestää neljä vuotta Metropolia ammattikorkeakoulussa . Koulutus on monipuolista ja sisältää mm. opintoja hoitotieteestä ja vuorovaikutuksesta sekä käytännön harjoittelua pääasiassa ensihoidon näkökulmasta. Kurssikokonaisuuksia muodostuu ihmisen anatomiasta sekä fysiologiasta ja farmakologiasta. Eri aihealojen lääketieteelliset luennot syventävät tietopohjaa. Koulutuksessa käytetään paljon laboraatio- ja simulaatio-oppitunteja käytännön osaamisen kehittämiseksi. 

Vapaasti valittavia kursseja on myös mahdollista valita. ”Olen itse hankkinut vapaasti valittavien kurssien sijaan opintopisteitä toimimalla erilaisissa tapahtumissa vapaaehtoisena ensiapuhenkilönä”, Katariina kertoo.

Vaikka luennotkin ovat mielenkiintoisia, Katariinan mielestä harjoittelut ovat antoisin osa opintoja. Työharjoittelu jaksoissa pääsee kokeilemaan oppeja käytännössä, kehittymään ja ymmärtämään luennoilta opitut asiat.

Katariinan yksi haave toteutui, kun hän lähti opiskelijavaihdossa Malawiin. Kolmen kuukauden pituisessa vaihdossa hän pääsi työharjoitteluun paikallisiin sairaaloihin.

”Hoitoalalla on mahdollista siirtyä töihin myös ulkomaille. Vaihdossa olo oli huikea kokemus kokeilla omaa osaamista ja samalla nähdä maailmaa. Kehitysmaassa sairaalatyöskentely on hyvin erilaista Suomeen verrattuna. Lisäksi siellä pääsi kohtaamaan sellaisia mielenkiintoisia potilaita, joita Suomessa ei välttämättä tapaisi”, Katariina muistelee.

Raskas, mutta antoisa työ 

Ensihoitajan työ on fyysisesti raskasta. Katariinan mielestä fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpito on tärkeää.

”Työn vaihtelevuus on samaan aikaan antoisaa ja haastavaa. Työ on monipuolista, asiakkaina ovat kaikenikäiset potilaat joilla on eri sairauksia tai on sattunut tapaturma. Työ vaatii laajaa teoreettista sekä käytännön osaamista. Tärkeää on myös tietojen ja taitojen soveltamiskyky, sillä jokainen tilanne on yksilöllinen. Antoisaa on eri tilanteissa itselle tapahtuvat oivallukset ja se, että pystyy näkemään oman työn vaikutukset”, Katariina kuvailee.

Ensihoidon alalla tarvitaan positiivista asennetta ja valmiutta tarttua toimeen. Ensihoitajan ei myöskään pitäisi jännittää liikaa yllättäviä tilanteita. ”Ala sopii henkilölle, joka on valmis tekemään työtä eri ympäristöissä ja on sopeutumiskykyinen muuttuvissa tilanteissa”, Katariina kertoo.

Ensihoitajalla on varaa valita

Katariinan tavoitteena on valmistua vuoden päästä keväällä. Tämän jälkeen hän olisi kiinnostunut tekemään töitä joko ambulanssissa tai sairaalan päivystyspoliklinikalla.

”Koen, että alalla on paljon mielenkiintoisia tehtäviä, joita haluaisin kokeilla.  Ensihoidon koulutuksesta valmistutaan samanaikaisesti myös sairaanhoitajaksi, joten tulevaisuuden työmahdollisuudet ovat hyvin laajat. Toivon myös pääseväni ainakin lyhyiksi ajoiksi töihin ulkomaille”, Katariina miettii.

Lue lisää Metropolin koulutusmahdollisuuksista:
http://www.metropolia.fi/haku/ 


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo