Vieraskielinen tutkinto vie kansainvälisille työmarkkinoille

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva tutustuu aitoon kansainväliseen työympäristöön jo opiskeluaikana. Englannin kieltä ei kannata vierastaa, sillä kieli on vain työkalu, jonka avulla esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskellaan ympäristötekniikkaa, kansainvälistä kauppaa ja fysioterapiaa.

Yhteishaku vieraskieliseen AMK-koulutukseen on käynnissä. Satakunnan ammattikorkeakoulussa  alkaa ensi syksynä kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa: Environmental Engineering,  International Business ja Physiotherapy.

Opiskelu englanninkielisellä linjalla on suomenkieliselle suuri etu, sillä kansainvälinen työympäristö tulee tutuksi jo opiskeluaikana. Esimerkiksi SAMKin International Business and Marketing Logistics -linjan (IBML) opiskelijoista puolet on ulkomaalaisia, joten opiskeluvuosien aikana tutustuu moniin vieraisiin kulttuureihin.

 – Erilaiset käyttäytymistavat ja tavat tehdä töitä tuntuvat nahassa, kun tekee ryhmätyötä vaikka kiinalaisen ja ranskalaisen opiskelukaverin kanssa, IBML -linjan vetäjä Daniela Tanhua painottaa.

Englannin kieli on vain työkalu

Englanninkielinen koulutusohjelma pitää valita omalta tuntuvat alan, esimerkiksi fysioterapian takia. Englannin kieli on vain työkalu.

Jotta opiskelijalla on valmiudet opiskella vieraalla kielellä, hakuprosessiin kuuluu kuitenkin kielikoe. Daniela Tanhua (kuvassa oikealla) painottaa, että lukion englannin kursseista ja ylioppilaskokeesta kunnialla selvinnyt pärjää testissä ja opinnoissa varmasti.

– Kielitaito petraantuu opiskellessa. Englannin takia ei siis kannata jättää hakematta.

Englanninkielisellä linjalla on mahdollisuus opiskella myös muita kieliä. Esimerkiksi lähes kaikki IBML -linjan opiskelijat viettävät kolmannen opiskeluvuotensa ulkomailla vaihdossa.

Opiskelu opettaa ottamaan vastuuta

IBML -linjalla opiskellaan kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tilaus- ja toimintaketjun toiminta. Opintoihin kuuluu muun muassa logistiikkaa, markkinointia ja taloushallintoa. Opetusmetodina linjalla on PBL, Problem Based Learning.

Daniela Tanhua kertoo, että PBL valittiin oppimisympäristöksi, jotta opiskelijat kehittyisivät elinkeinoelämän kaipaamiksi ammattilaisiksi.
 
 – Opiskelijan oma-aloitteisuus, paineensietokyky, vastuun ottaminen omasta toiminnasta sekä viestintätaidot harjaantuvat PBL:n kautta, Tanhua tarkentaa.

Opiskelijoiden suosikkitapa opiskella on liikepeli, jossa opiskelijaryhmät kilpailevat siitä, kenen yritys pärjää parhaiten. Yritystä ajetaan tuloksiin markkinointisuunnitelmilla, investointipäätöksiä tekemällä sekä esimerkiksi tehostamalla tuotantoa ja logistiikkaa.
 
 – Peli näyttää opiskelijoille, miten kaikki osa-alueet liittyvät toisiinsa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tarjonta vieraskielisessä haussa:

Yhteishaku vieraskieliseen koulutukseen on 3.1.–15.2.2011. Hakea voi osoitteessa www.admissions.fi

Klikkaa itsesi SAMKin hakusivuille .

Kansainvälisyys opetti tiimityötä

Laura Lehtonen valmistui IBML:n koulutusohjelmasta tammikuussa 2008. Tällä hetkellä hän työskentelee CRM-järjestelmiä kehittävän ja toimittavan Lundalogik Oy:n palveluksessa ja vastaa myynnistä sekä konsultoinnista juuri perustetussa Helsingin toimipisteessä.

Raumalle Lauran vei englanninkielinen koulutusohjelma ja erityisesti siinä toteutettava opetusmenetelmä, Problem Based Learning. Myös vastuu omasta oppimisesta miellytti Lauraa.

– Opetusmenetelmä opettaa ongelmanratkaisukykyä ja ajattelemaan asioita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Tämä oppi seuraa nyt mukana työelämässä.

Kansainvälisen koulutusohjelman haasteena Laura koki tiimityöskentelyn.

– Suoritimme muun muassa Skypen välityksellä projektin, jossa oli mukana opiskelijoita Irlannista sekä opiskelija Ranskasta. On tärkeää tuntea tiiminsä jäsenet. Tällöin syntyy myös keskinäinen luottamus siitä, että työt hoituvat sovitusti.


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo