Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Pakolliset yo-aineet.

Viesti

Pakolliset aineet yo-kirjoituksissa. 4 kirjoitettava.
Pakolliset?? Vieraskieli ja matematiikka, onko mahdollisuutta kirjoittaa ilman matematiikkaa ja vierastakieltä.
Jos niin miten. Aikaisempi koulutus huomioiden?

Hei!

Ylioppilastutkinnosta on voimassa tarkat ohjeet ja määräykset , joiden mukaan tutkinnon voi suorittaa. Ohjeissa sanotaan pakollisista kokeista mm. seuraavaa:

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. (L 766/2004, 18 §).

Matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vieraissa kielissä voidaan järjestää kahden eri tason mukaiset kokeet. (L 672/2005, 2 §) Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista tulee olla ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaativampi koe.

Voit siis halutessasi jättää pois vieraan kielen tai matematiikan, mutta et molempia. Tällöin kuitenkin toinen kotimainen kieli (tod.näk. kohdallasi ruotsin koe) on pakollinen.

Aurinkoista kevään jatkoa!

Matti

Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
46
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo