Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Ravitsemusterapeutin koulutus

Viesti

Kuinka kauan kestää ravitsemusterapeutin koulutus? Luin jostain, että se kestäisi jopa viisi vuotta, mutta en jaksaisi niin kauaa opiskella sad

Hei!

Olet siis kiinnostunut Kuopion yliopiston ravitsemustieteen koulutuksesta. Joko olet ehtinyt tutustua Kuopion yliopiston internetsivuihin aiheen tiimoilta? Mikäli et, niin klikkaa itsesi tänne . Ravitsemustieteen opiskelijat suorittavat terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin (TtM) tutkinnot
ja valmistuvat tämän jälkeen laillistetuiksi ravitsemusterapeuteiksi. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittaminen kestää tosiaan yhteensä n. 5 vuotta, joten suhteellisen pitkään opiskeluaikaan ko. ammattiin haluava voi valmistua. Toki opintoja on mahdollista oman jaksamisen ja omien voimavarojen puitteissa hieman jouduttaakin ja suorittaa tutkinto näin ollen ripeämpään tahtiin.

Jos haluat tutustua tarkemmin ravitsemustieteen pääaineopintoihin, niin klikkaa itsesi esimerkiksi Retikka Ry:n (Kuopion yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö) internetsivujen kautta terveystieteiden opinto-oppaaseen ja tutkiskele ravitsemustieteen opintojen rakentumista yksittäisten kurssien valossa. Miltäs opintokokonaisuudet sinusta vaikuttaisivat?

Mikäli ravitsemusterapeutin ammatti todella on sitä, mitä haluat, niin kannattaa vielä miettiä, kuinka paljon annat painoarvoa pitkähkölle opiskeluajalle tehdessäsi päätöstä opiskelijaksi hakeutumisesta. Opiskeluaika on useimmiten mukavaa ja innostavaa aikaa :)

Onnea päätöksentekoosi toivottaen,

Hanna
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
140
Bookmark and Share


Kommentit

Viesti

Heippa, tarvitseeko ravitsemusterapeutti pitkää matikkaa lukiosta?

Kirjoittaja:

jojo

Hei!

Ravitsemusterapeutin pätevyyteen vaadittavia ravitsemustieteen opintoja voi tosiaan suorittaa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. http://www.uef.fi...kelu/ravitsemustiede

Yliopiston sivuilla on esitelty kevään 2010 valintaperusteita, joissa mainitaan mm. seuraavaa: "suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon kolme ainetta:

1. äidinkieli
2. vieras kieli tai toinen kotimainen kieli
3. matematiikka tai reaalikoe (uudesta ainereaalista huomioidaan mikä tahansa reaalikoe)"

Lisäksi mainitaan, että:

"Ravitsemustieteen pääaineen valintakokeena käytetään farmasian alan valintakoetta (lukuun ottamatta fysiikan koetta). Pääaineeseen hakevien on osallistuttava aineistokokeeseen, kemian kokeeseen ja terveystiedon kokeeseen."

http://www.uef.fi...teet#ravitsemustiede

Pitkä matematiikka ei siis ole edellytys alalle hakeutumiseen. Lukio-opinnoissa kannattaa kuitenkin huomioida nuo kemian ja terveystiedon osuudet valintakokeissa. Niitä varmasti kannattaa mahdollisuuksien mukaan lukiossa opiskella, sillä siten pystyy varmasti parhaiten parantamaan mahdollisuuksia valintakoemenestykseen mikäli alalle aikoo hakeutua.

Kirjoittaja:

Matti Heinonen

hei!

Voiko ravitsemusterapeutiksi opiskella jossain muualla kuin Kuopion yliopistolla?Onko helsingissä tarjontaa?

Kaverini on valmistunut sairaanhoitajaksi ja harkitsi ravitsemusterapeutin ammatista, niin saako siitä siis mitään "lisäpisteitä", kun on opiskellut AMK:ssa? ja aikoo siis hakea yliopistoon?

onko ravitsemusterapeutille työtarjontaa? missä kaikissa paikoissa voi olla töissä?

Kirjoittaja:

Constance

Hei Constance!

Hienoa että ystäväsi on lähtenyt hakemaan tietoa jatko-opintomahdollisuuksista!

Valitettavasti laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi voi opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina terveydenhuollossa. Lisäksi he voivat työskennellä työterveyshuollossa, kuntoutuskeskuksissa, sairaaloiden ravintokeskuksissa, elintarvike – ja lääketeollisuudessa, opettajina, potilasjärjestöissä, yksityisinä ammatinharjoittajina sekä tutkijoina.

Terveystieteiden tiedekunnan valintaperusteissa sanotaan seuraavaa:
Pääaineeseen valitaan 20 opiskelijaa suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja seuraavasti:

1) 3/4 hakijoista valitaan ylioppilastutkintotodistus- ja pääsykoepisteiden perusteella.

2) 1/4 hakijoista valitaan pelkästään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella. Tässä kiintiössä valitaan myös ei-ylioppilaita, joilla on vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto sekä ulkomailla ylioppilastutkinnon (muun kuin IB- tai EB-tutkinnot) suorittaneita. Viisi (5) lisäpistettä saavat ne hakijat, jotka ovat suorittaneet vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon tai opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan vanhamuotoisen ammatillisen tutkinnon sosiaali- ja terveysalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, elintarvikealalla tai koti- ja laitostalousalalla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat edellä mainituissa kiintiöissä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ei anneta lisäpisteitä.

Lisätietoja valintaperusteista löydät täältä:

http://www.uef.fi...teet#ravitsemustiede

Helsingin yliopistossa on myös mahdollista opiskella ravitsemustiedettä, mutta koulutus ei anna suoraan laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyttä. Pätevyyden hankkiminen on tietyin ehdoin mahdollista Itä-Suomen yliopiston järjestämän pätevöitymiskoulutuksen kautta.

Suosittelen ystävääsi tiedustelemaan tästä vaihtoehdosta tarkemmin suoraan Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta! Yhteystiedot löydät täältä:

http://www.mm.hel.../mmkem/RAV/index.htm

Toivottavasti mieluinen opiskelupaikka löytyy – tsemppiä!

Syksyisin terveisin

Nora
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Nora Enberg

Moikka! Olen haaveillut jo pitkään ravitsemusterapeutin ammatista. Olen käynyt ammattikoulun ja valmistunut kokiksi. Minulle kerrottiin että ammattikoulun jälkeen ei voi hakea yliopistoon, onko se paikkansapitävää? On pakko varmistaa että en tuhlaa turhaan vuosia.
Aloitin tänä syksynä ammattikorkeakoulussa. Opiskelen restonomiksi, Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Hyödynkö siitä jos haen sen jälkeen? eli täytyykö sen jälkeen suorittaa kaikki yliopisto opinnot?

Kirjoittaja:

toivottavastitulevaravitsemusterapeutti

Hei ”Toivottavasti tuleva ravitsemusterapeutti”!

Onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta!

Voin ilokseni kertoa, että Suomen koulutusjärjestelmässä ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on täydet mahdollisuudet hakeutua opiskelemaan korkea-asteelle!

Itä-Suomen terveystieteiden tiedekunnan valintaperusteissa todetaan (ks. vastaukseni yllä), että 1/4 hakijoista valitaan pelkästään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella. Tässä kiintiössä valitaan myös ei-ylioppilaita, joilla on vähintään kolmevuotinen ammatillinen tutkinto sekä ulkomailla ylioppilastutkinnon (muun kuin IB- tai EB-tutkinnot) suorittaneita. Viisi (5) lisäpistettä saavat ne hakijat, jotka ovat suorittaneet vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon tai opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan vanhamuotoisen ammatillisen tutkinnon sosiaali- ja terveysalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, elintarvikealalla tai koti- ja laitostalousalalla.

Koulukseen pääseminen pelkästään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella on mahdollista, mikäli valmistautuu valintakokeisiin huolella ja pärjää siinä hyvin.

Toivottavasti sait vastauksestani apua kysymykseesi – tsemppiä valintoihin!

Ystävällisin terveisin

Nora
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Nora Enberg

Moikka!

Onko tietoa voiko ravitsemustiedettä opiskella ulkomailla? Olisin kiinnostunut hakemaan esim. Ruotsiin yliopistoon.

Kiitos etukäteen vastauksesta

Kirjoittaja:

ulkomaille opiskelemaan

Hei ulkomaille opiskelemaan!

Suosittelen tutustumaan CIMO:n maatieto.net palveluun http://maatieto.net/ruotsi/opiskelemaan ,josta saat kattavasti tietoa eri maiden koulutuksiin hakeutumisesta, ja pääset lukemaan myös toisten kokemuksia ulkomailla opiskelusta. (käy katsomassa www.maailmalle.net)

Ruotsin kansallisen Studera.nu (https://www.studera.nu/studera/808.html) koulutushaku-palvelun avulla pääset tutustumaan yliopistoihin, joissa ravitsemustieteen opintoja (dietistutbildning) on tarjolla. Pääset sivuilta yliopistojen verkkosivuille, joista voit hakea tarkempaa tietoa koulutuksista.

CIMO:n palvelusta saat myös ammattitaitoista neuvontaa ulkomaille hakeutumiseen http://www.maailm...mon_neuvontapalvelut .

Toivottavasti mielenkiintoinen koulutus löytyy!

Terveisin

Janne
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Janne Antikainen

Saako akateemisesta loppututkinnosta muulta alalta liitettyä opintoja ravitsemusterapeutin opintoalalla? Olen kiinnostunut ravitsemuksesta ja minua kiinnostaa alan vaihtoa.
Yhdistelmäni on ollut tiedotusoppi, sosiologia, pohjoismainen filologia ja lisäksi olen suorittanut verkossa Turusta kulttuurihistoriaa 15 opintoviikkoa. Voiko ravintoterapian alan opintoja suorittaa verkko-opintoina?

Kirjoittaja:

kiinnostunut

Hei Kiinnostunut!

Kuten varmaan jo tiedätkin, laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi voi opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Helsingin yliopistossa on kuitenkin mahdollista opiskella ravitsemustiedettä, josta valmistutaan elintarviketieteiden maisteriksi. Laillistettua ravitsemusterapeutin pätevyyttä koulutus ei anna, mutta ravitsemustiedettä pääaineena opiskelleet voivat työskennellä esimerkiksi ravitsemusneuvontaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Ravitsemustieteen opinnot ovat monitieteellisiä. Opintoihin kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteiden sekä ravitsemusterapiaopintojen lisäksi lääketieteen, luonnontieteen ja käyttäytymistieteen opintoja. Teoriaopintojen vastapainoksi on lisäksi harjoitustöitä, potilastapaamisia ja harjoittelua. Aiempien opintojen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi toista tutkintoa ei ole olemassa mitään yhteistä linjaa, joten suosittelen sinua olemaan yhteydessä vielä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja tiedustelemaan heiltä tarkemmin mahdollisista korvaavuuksista.

Yliopisto-opinnot vaativat läsnäoloa, mutta itsenäinen työskentely, kuten tenttiin lukeminen ja kirjallisten raporttien tekeminen onnistuu varmasti myös tarvittaessa toiselta paikkakunnalta käsin. Lisätietoja verkko-opintomahdollisuuksista saat varmasti parhaiten suoraan koulutuksen järjestäjältä.

Toivotaan, että juuri sinulle sopiva koulutusvaihtoehto löytyy. Menestystä uudelle vuodelle!

Ystävällisin terveisin
Nora
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Nora Enberg

Hei, olen myös kovasti kiinnostunut ravitsemustieteiden opiskelusta.
Valmistuin kaksoistutkinnosta ammattikoulussa.

Kumpaan ryhmään kuuluisin; 3/4 hakijoista, jotka valitaan yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella vai 1/4 hakijoista, jotka valitaan vain pääsykokeen perusteella ja saisin lisäpisteet ravitsemusalan koulutuksesta?

Vai onko mahdollista saada pisteet sekä yo-tutkinnosta että alan koulutuksesta?

Kirjoittaja:

Maikki

Hei Maikki!

Se kumpaan ryhmään kuuluu riippuu siitä kummalla todistuksella aiot hakea, ammattiopiston todistuksella vai ylioppilastodistuksella.
Kannatta katsoa paljonko saisit pisteitä, jos haet ylioppilastodistuksella. Itä-Suomen yliopiston sivuilta näet paljonko pisteitä saat ylioppilastodistuksestasi.

http://www.uef.fi...teet#ravitsemustiede

Jos ylioppilastodistuksestasi saamasi pisteet ovat hyvät, niin kannattaa sinun hakea ylioppilastodistuksella, jolloin kuulut siihen
ryhmään, jossa opiskelijat valitaan yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella. Jos taas et saa kovin paljon pisteitä ylioppilastodistuksesta, sinun kannattaa miettiä olisiko ammattiopiston todistus parempi vaihtoehto. En usko, että on mahdollista saada pisteitä sekä yo-todistuksesta ja alan koulutuksesta, koska sinun täytyy päättää kummalla todistuksella haet.

Onnea hakuu!

Jonna
opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Jonna Lahti

Hei!

Ravitsemustieteen pääsykokeessa painotetaan kemiallisten laskujen osaamista, mutta kuinka paljon kemiaa tarvitaan itse ammatissa? Täytyykö sitä osata todella hyvin pärjätäkseen pääsykokeissa tai ylipäätään ammatissa? Itse en ole juuri kemiasta kiinnostunut enkä kovinkaan hyvä siinä, mutta ravitsemusterapeutin ammatti olisi kuitenkin yksi unelmani, josta en haluaisi luopua yhden aineen takia.

Kirjoittaja:

lukiolainen

Hei Lukiolainen!

Itä-Suomen yliopiston sivuilla kerrotaan, että ravitsemustieteen valintakokeet järjestetään farmasian alan valintakokeiden yhteydessä. Ravitsemustieteen pääaineeseen hakevien on osallistuttava aineistokokeeseen, kemian kokeeseen ja terveystiedon tai fysiikan kokeeseen. Esimerkiksi kemian koettu on kuvattu seuraavanlaisesti: ”Kemian valintakoe pohjautuu lukion opetussuunnitelmassa mainittujen pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin. Kokeessa painotetaan kemiallisia laskuja.” Valintakokeesta voi saada maksimissaan yhteensä 84 pistettä: Koekohtaiset maksimipistemäärät ovat aineistokoe 42, kemian koe 28 ja terveystiedon tai fysiikan koe 14. Tarkempia tietoja valintakokeista ja pisteytyksestä löydät Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

http://www.uef.fi...teet#ravitsemustiede

Kemialla näyttäisi tosiaan olevan painoarvoa ravitsemustieteen pääsykokeissa. Osaamista on aina kuitenkin mahdollisuus kehittää ja pyrkiä vahvistamaan niitä osa-alueita, jotka eivät tunnu itsestä niin vahvoilta. Pääsykokeissa sinulla on lisäksi mahdollisuus osoittaa osaamistasi myös muilla osa-alueilla, jotka koet vahvoiksi!

Halutessasi voit keskustella suunnitelmistasi oman koulusi opinto-ohjaajan kanssa. Yhdessä voitte miettiä juuri sinun ammatinvalinnan kannalta sopivia ainevalintoja ja pohtia mm. omaa oppimistasi tukevia opiskelutekniikoita. Motivaatio ja sinnikkyys voidaan palkita juuri sillä oikealla jatko-opiskelupaikalla.

Opiskeluintoa toivottaen,
Nora
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Nora Enberg

Hei!

Olen myös kiinnostunut ravitsemustieteiden opiskelusta ja nimenomaan ravitsemusterapeutin ammatista. Hylkäsin kuitenkin jo kerran tämän, sillä Kuopioon lähteminen suoraan viideksi vuodeksi lukion jälkeen ei tietyistä syistä ole minulle vaihtoehto. Kuitenkin Helsingin yliopistossahan pystyy opiskelemaan ravitsemustiedettä ja tulla elintarviketieteiden maisteriksi.

Silmiini osui lukiessani täällä aiempia vastauksia, että olisi mahdollista hakeutua Kuopioon pätevöitymiskoulutukseen valmistumisen jälkeen, mutta se vaatisi työkokemusta ja pitkittäisi opintoja. Löysin kuitenkin, että Kuopion yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan & Terveystieteiden Opinto-oppaassa 2009-2010 sanotaan näin:

"Maisteritutkintoa suorittamaan otetaan vuosittain 20 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon ravitsemustieteessä Kuopion yliopistossa. Maisteriopintoihin valitaan lisäksi vuosittain kaksi muun soveltuvan kandidaatintutkinnon suorittanutta opiskelijaa hakemusten perusteella."

Onko siis mahdollista, että suorittaisi Helsingissä ravitsemustieteen kandidaatintutkinnon ja sen jälkeen hakeutuisi suoraan maisterinopintoihin Kuopioon? Miten tälläinen vaihtoehto käytännössä toimii ja millaiset valintaperusteet maisterinopintoihin Kuopioon on?

Kirjoittaja:

mriia 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo