Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

ravitsemusterapeutti

Viesti

Hei,

Onko ravitsemusterapeutin koulutuksessa etua, jos on käynyt tevreysopisto saluksen ravintoterapeutti koulutuksen? Onko esim. mahdollista valmistua aikaisemmin?
Mikä tämä Salus yleensä on ja tekeekö koko ravintoterapeutin koulutuksella mitään?

Hei,

Terveysopisto Salus on ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen sekä kurssitoimintaan erikoistunut opisto, joka tarjoaa ammatilliseen neuvonta- ja terapeuttityöhön valmistavaa aikuiskoulutusta sekä lyhytkursseja. Terveysopisto Saluksen ravintoneuvoja- ja terapeuttikoulutus on tarkoitettu terapeuteille ja terveydenhoidon ammattilaisille, urheilun ja liikunnan parissa työskenteleville sekä kaikille ravitsemuksesta ja itsehoidosta kiinnostuneille. Koulutus koostuu erityyppisistä opintojaksoista ja siihen sisältyy mm. luontaislääketiedettä ja länsimaista lääketiedettä, perehtymistä ravitsemussuosituksiin ja ruuansulatukseen sekä ruuanvalmistusta. Voisit tutustua Saluksesta valmistuneiden ravintoterapeuttien työskentelyyn vaikkapa heidän kotisivujensa kautta.

Laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi voi puolestaan opiskella Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Ravitsemustieteen opiskelijat suorittavat terveystieteiden kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot ja valmistuvat tämän jälkeen laillistetuiksi ravitsemusterapeuteiksi. Yhteensä opinnot kestävät noin viisi vuotta. Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii ruoan merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnot ovat monitieteellisiä: niihin kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteen, luonnontieteen ja käyttäytymistieteen opintoja.

Maisterivaiheessa opiskelijat suuntautuvat ravitsemusterapian tai elintarvikebiotekniikan koulutusalalle. Ravitsemusterapiakoulutuksessa painottuu ravitsemuksen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Teoriaopintojen vastapainoksi on paljon käytännön harjoitustöitä, potilastapaamisia ja neljä kuukautta harjoittelua.

En uskalla lähteä arvioimaan, miten paljon ravintoterapeutin koulutuksesta voisi saada hyväksiluettua opintoja yliopistossa. Yliopistot päättävät korvaavuuksista aina itse ja tapauskohtaisesti. Voisit tietysti tiedustella asiaa suoraan Itä-Suomen yliopistosta!

Hyvää uutta vuotta sinulle!

Terveisin,

Maija

Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Anna-Maija Kärävä

Vastauksesta oli hyötyä minulle
10
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo