Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

työ nuorten parissa + sosiaalipedagogiikka

Viesti

Hei!
Haluaisin työskennellä tulevaisuudessa syrjäytyneiden nuorten parissa. Minkälaisia mahdollisuuksia minulla on, jos opiskelen pääaineena sosiaalipedagogiikkaa? Ovatko esim. nuorten työpajan ohjaajan työt ja etsivä nuorisotyö mahdollisia tällä koulutuksella? Minkälaiset muut työt ovat mahdollisia nimenomaan nuorten parissa?

Hei,

työ syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten kanssa onkin erittäin tärkeää ja siihen on panostettu viime vuosina yhteiskunnan tasolta, esimerkiksi juuri etsivän nuorisotyön kautta. Työtä nuorten parissa on monenlaista ja työnantajajina voivat olla erilaiset järjestöt, oppilaitokset ja erityisesti kunnat. Tässä on sinulle linkki Ammattinetin kuvaukseen nuorisotyöstä. Tästä artikkelista voi nähdä, kuinka monenlaisia työllistymismahdollisuuksia sinulla on ja kuinka monilla ammattinimikkeillä eri nuorisotyön parissa työskentelevät ammattilaiset toimivat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla on paljon tietoa nimenomaan etsivästä nuorisotyöstä. Sivun oikeassa reunassa on useita julkaisuja aiheesta. Esimerkiksi julkaisussa "tilastoraportti etsivästä nuorisotyöstä" kerrotaan työtä tekevien ammattilaisten taustoista. Selkeästi suurin osa työpajatoimintaa toteuttavista etsivistä nuorisotyöntekijöistä on valmistunut AMK-koulutuksesta, toiseksi suurin osa on käynyt opistotason koulutuksen ja kolmanneksi suurin osa yliopistotason koulutuksen. Työpajaohjaajien työnhakuilmoituksissa todetaankin melko ympäripyöreästi, että tehtävään valittavalta vaaditaan monessa ilmoituksessa "soveltuva amk-tutkinto (sosionomi tai yhteisöpedagogi) tai muu soveltuva koulutus." 

Sinun kannattaisi siis myös tutustua etenkin yhteisöpedagogin koulutukseen. Tässä on sinulle linkki Humanistisen ammattikorkeakoulun sivulle, jossa kerrotaan kattavasti ammatista.

Yliopistoissa sosiaalipedagogiikkaa voi tulevina vuosina opiskella ilmeisesti vain Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tässä on sinulle linkki yliopiston sivuille, jossa esitellään sosiaalipedagogiikkaa. Työllistymismahdollisuuksia tästä pääaineesta on vaikea tarkasti määritellä, koska työllistymismahdollisuuksiin vaikuttaa myös sivuaineet, joita tutkintoon valitset. Toisin on esimerkiksi sosiaalityön pääainevaihtoehdossa, joka antaa lain mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Tässä on vielä linkki Opintoluotsin sivulle , josta näet kaikki sosiaalitieteiden pääainemahdollisuudet.

Tässä on siis sinulle linkkejä, joita lueskelemalla saat toivottavasti kattavan kuvan töistä, joita nuorten parissa voi tehdä. Toisaalta on hyvä, että nuorisotyötä tekevien koulutustaustat ovat moninaisia, mutta toisaalta se tuo lisää valinnanvaraa ja miettimistä. Sinun kannattaisikin tutkailla tarkemmin sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen tarjontaa. Muistathan, että voit aina soittaa (tai lähettää sähköpostia) oppilaitoksiin ja pyytää heidän opinto-ohjaajia tai koulutusohjelmavastaavia kertomaan lisää koulutuksesta ja työllistymismahdollisuuksista. 

Tsemppiä ammatinvalinnan pohdintaan ja muistathan, että pian alkaa syksyn yhteishaku, jossa voi olla tarjolla sinua kiinnostavia koulutuksia! :)

Terveisin, Jutta

Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Jutta Takalahti

Vastauksesta oli hyötyä minulle
10
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo